TAXOR

Vår verksamhet finansieras av VA-taxan för vatten och avlopp, som bestäms av Hässleholms kommunfullmäktige och regleras bl a av allmänna bestämmelser för allmän VA (ABVA).
Beslut angående särtaxa i Ignaberga kyrkby redovisas som en bilaga till VA-taxan.


 
För år 2019 gäller följande översiktliga brukningsavgifter
Grundavgift 1770 kr/år
Lägenhetsavgift 785  kr/år
Rörlig avgift 21,95 kr/m3
Avgifterna ovan inkluderar 25% moms.
 


Om du söker mer detaljerade bestämmelser angående VA-taxan kan du hämta den här.

Debiteringen för såväl vatten som avlopp baseras på mätning av dricksvattenförbrukningen. Regler för placering och montering av vattenmätare finns här (pdf 0,99 Mb).

 

Mätaravläsning via epost kan du registrera här.

 


Tänk på att dagvatten är regnvatten som inte renas, utan bara leds till en sjö eller ett vattendrag. Det är därför inte tillåtet att tvätta bilen på gatan.

 

 

Så här mycket vatten använder en normalfamilj för olika ändamål!
Hygien 180 l/dag
Toalettspolning 100
Tvätt 100
Disk 90
Mat och dryck 30
Övrigt 50
Summa 550 l/dag
Detta motsvarar med moms en kostnad på ca 16 kr/dag - fritt hemkört och levererat, dvs ungefär priset för en liter bensin, en kvällstidning eller en halv påse chips.